Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Forside 

Print

Velkommen til Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Formål Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har til formål, at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. gennem finansiering af foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

Bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Fødevareministeren har den 1. november 2016 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en enig udtalelse fra Landbrugsraadet, Dansk Gartneri og Økologisk Landsforening:

Søren Flink Madsen Gartneriejer
Bestyrelsesnæstformand GASA Nord Grønt
Bestyrelsesformand GAU
Skovhøjvej 8
8752 Østbirk

Lars Skytte Gartneriejer
Bestyrelsesmedlem Økologisk Landsforening
Dømmestrupvej 44
5792 Årslev

Kent Stenvang
Gartneriejer
Hedebovej 47
5474 Veflinge

Søren Olesen Gartneriejer
Udvalgsformand Brancheudvalget
for Frugt og Grønt.
Bestyrelsesmedlem GAU.
Råbjergvej 20
4230 Skælskør

Henning Roed Planteskoleejer
Bestyrelsesformand Danske Planteskoler Bestyrelsesmedlem Dansk Gartneri Bestyrelsesmedlem GAU
Hobrovej 308
8900 Randers

Torben Lippert
Sekretariatschef
Dansk Gartneri
Axeltorv 3
1609 København V


Fødevareministeren har den 1. november 2016 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd:

 

Jesper Mazanti Aaslyng
Konsulent Agrotech A/S
Højbakkegård Allé 21
2630 Taastrup

Leif Bach Jørgensen
Det økologiske Råd
Blegdamsvej 4 B
2200 København N

Jesper Lund-Larsen
Fagligt Fælles Forbund – 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Majken Pagter
Aalborg Universitet Institut for
Kemi og Biovidenskab
Frederik Bajers Vej 7
9220 Allborg

Bo Egelund
Rådsmedlem
Krarupvej 23
5771 Stenstrup

 

Bestyrelsen har på møde den 19. januar 2017 konstitueret sig således:

Bestyrelsesformand:                       Bestyrelsesnæstformand

Søren Flink Madsen                         Majken Pagter

Kontakt:

  • Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget
  • CO/ Dansk Gartneri
  • Hvidkærvej 29
  • 5250 Odense SV
  • Telefon 36 16 62 00
  • Mail info@prmfond.dk