19. oktober 2021 - 23:42Lovgrundlag 

For anvendelse af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget gælder flg. regler.

A. Overordnet nationalt lovgrundlag.

LBK nr. 231 af 22. marts 2018 Landbrugsstøtteloven.pdf

 

B. Overordnede nationale administrative bestemmelser.

Administrationsbekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1663 14. december 2018

Gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2020

Bekendtgørelse nr. 2128 af 17. december 2020

Gældende fra 1. januar 2021

 

D. Overordnede EU bestemmelser.

EU statsstøtteregler findes her:

Bekendtgørelse nr. 678 af 3. juli 2019

Bekendtgørelsen er en opsamling af de væsentligste statsstøtteregler og er gældende fra 5. juli 2019 til 31. december 2020

Bekendtgørelse nr. 2129 af 17. december 2020

Bekendtgørelsen er en opsamling af de væsentligste statsstøtteregler og er gældende fra 1. januar 2021

E. Fondens vedtægter.

Vedtægter Promilleafgiftsfonden 12. august 2019.pdf