Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Ansøg om tilskud 

Print

Ansøgningsopslag:

Ordinær ansøgningsrunde om tilskud I kalenderåret 2022 var opslået den 26. maj 2021.

Bestyrelsen har på møde den 13. oktober behandlet de indkomne ansøgninger.

Ansøgere er meddelt svar på mail d. 17. okotber.

    Ansøgningsfrist er onsdag den 1. september 2021 kl. 12.00.

Formål:

Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl.

Fondenes forvaltning skal finde sted inden for rammerne af den gældende lovgivning for jordbruget fonde samt være åben og transparent.

Fondsbestyrelsen skal sikre, at bevillingerne bedst muligt omsættes til konkrete resultater til gavn for gartnerierhvervet. Relevansen vurderes både i et erhvervsmæssigt og et samfundsmæssigt perspektiv.

Fonden støtter:

Landbrugsstøtteloven definerer de typer af aktiviteter. som fondene kan yde støtte til. Det gælder for eksempel afsætningsfremme, forskning & udvikling samt rådgivning.

Aktivitetsbekendtgørelsen definerer anvendelsesområde og støtteintensitet.

Strategi og tildelingskriterier afgrænser fondens indsats i forhold til lovgivningen.

Bestyrelsen vil i ansøgningsrunden prioritere projekter som:

  • Omhandler klima med positiv klimapåvirkning
  • Har opnået tilsagn om anden offentlig finansiering (GUDP m.fl)

Ansøgningsmateriale:

Alt ansøgningsmateriale og vilkår enslydende med Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Ansøgningsskema:

Målsætning og strategi:

Fonden har forud for ansøgningsrunden formuleret en målsætning og strategi for effekten af sine aktiviteter med opstillede effektmål for udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder. Herudover har fonden identificeret 8 ud af de 17 verdensmål som er relevante for påvirkninger gennem indsatser i det danske gartnerierhverv.

Tildelingskriterier:

Som en hjælp til ansøgere har bestyrelsen vedtaget kriterier for ansøgningsrunden 2022. Kriterierne anvendes i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger. Herudover har fonden en lille guide omkring den gode ansøgning.

 

Fravigelse:

Strategi og tildelingskriterier kan fraviges, såfremt det er fagligt begrundet.