Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Ansøg om tilskud 

Print

     Ansøgningsrunde 2023 / Åben for ansøgninger:

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist 
den 29. august 2022 kl. 12.00 

 

Ansøgningsmateriale for 2023-runden:

Alt ansøgningsmateriale og vilkår er enslydende med Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Fondens strategi 2022 til 2025
Vejledning om tilskud
Vejledning om revision

Ansøgningsskemaet for 2023 består af 3 dele:

  • Del 1: Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2: Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3: Projektøkonomien (excel)

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: info@prmfond.dk

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønne"

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt at der kun skrives i disse felter, samt at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.