Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Ansøg om tilskud 

Print

Formål:

Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl.

Fondenes forvaltning skal finde sted inden for rammerne af den gældende lovgivning for jordbrugets fonde samt være åben og transparent. Landbrugsstøtteloven definerer de typer af aktiviteter, som fondene kan yde støtte til. Det gælder for eksempel afsætningsfremme, forskning & udvikling samt rådgivning.

Fondsbestyrelsen skal sikre, at bevillingerne bedst muligt omsættes til konkrete resultater til gavn for gartnerierhvervet. Relevansen vurderes både i et erhvervsmæssigt og et samfundsmæssigt perspektiv.

Ansøgningsmateriale:

Alt ansøgningsmateriale og vilkår er enslydende med produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Næste ansøgningsrunde om tilskud i 2021 forventes opslået i maj måned 2020.

Målsætning og strategi:

Fonden formulerer inden ansøgningsrunden målsætning og strategi for effekten af sine aktiviteter med opstillede effektmål for udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder. Gældende målsætning og strategi for ansøgningsrunden i 2019 ses via nedenstående links:

Tildelingskriterier:

Som en hjælp til ansøgere beslutter fonden tildelingskriterier, som anvendes i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger. Herudover har fonden en lille guide omkring den gode ansøgning. Se nedenstående gældende for ansøgningsrunden i 2019:

Fravigelse:

Strategi og tildelingskriterier kan fraviges, hvis det er fagligt begrundet.

Effektvurdering:

Fonden vil vurdere effekten af udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder og fonden vil anvende effektvurderingerne i den løbende udvikling af strategien.

Bestyrelsen kan udtage udvalgte projekter til særlig effektvurdering, hvor ansøger indenfor en aftalt økonomisk ramme skal selvevaluere projektresultatet jf. nærmere vilkår.

Ordinær ansøgningsrunde om tilskud i kalenderåret 2020 er gennemført og ansøgere er meddelt bestyrelsens beslutning via mail af 31. oktober 2019..