Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Ansøg om tilskud 

Print

Formål:

Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl.

Fondenes forvaltning skal finde sted inden for rammerne af den gældende lovgivning for jordbrugets fonde samt være åben og transparent. Landbrugsstøtteloven definerer de typer af aktiviteter, som fondene kan yde støtte til. Det gælder for eksempel afsætningsfremme, forskning og forsøg samt rådgivning.

Fondsbestyrelsen skal sikre, at bevillingerne bedst muligt omsættes til konkrete resultater til gavn for gartnerierhvervet. Relevansen vurderes både i et erhvervsmæssigt og et samfundsmæssigt perspektiv.

Ansøgningsmateriale:

Alt ansøgningsmateriale og vilkår er enslydende med produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Hent Ansøgningsskema 2020 inkl. vejledning her.

Målsætning og strategi:

Fonden har forud for ansøgningsrunden formuleret en målsætning og besluttet en strategi for effekten af sine aktiviteter og opstillet effektmål for udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder:

Tildelingskriterier:

Som en hjælp til ansøgere har fonden besluttet tildelingskriterier, som vil blive anvendt i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger. Herudover har fonden en lille guide omkring den gode ansøgning:

Fravigelse:

Strategi og tildelingskriterier kan fraviges, hvis det er fagligt begrundet.

Effektvurdering:

Fonden vil vurdere effekten af udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder og fonden vil anvende effektvurderingerne i den løbende udvikling af strategien.

Bestyrelsen kan udtage udvalgte projekter til særlig effektvurdering, hvor ansøger indenfor en aftalt økonomisk ramme skal selvevaluere projektresultatet jf. nærmere vilkår.

Ordinær ansøgningsrunde om tilskud i kalenderåret 2020 er opslået den 29. maj 2019.

  • For at ansøgninger kan komme i betragtning gælder flg.:
  • Ansøgningsskema skal benyttes (hentes ovenfor og ved indsendelse slettes vejledningen).
  • Ansøgningsskema skal være udfyldt korrekt i sin helhed og forsynet med underskrift i original.
  • Ansøgningsskema indsendes via mail som vedhæftet PDF.
  • Bilag til ansøgningen indsendes sem en separat PDF (scannede dokumenter fylder for meget og bedes undgået).
  • Ansøgning skal være fonden i hænde til angivne frist (der afgives kvittering for modtagelsen).

Ansøgningsfrist:

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 2. september 2019 kl. 12.00.

Beløbsramme (mio. kr.):

Væksthusgrøntsager 0,2
Grøntsager på friland 3,0
Frugt & bær 1,9
Planteskoler 0,5
Potteplanter 1,6

Svar på ansøgning:

Svar forventes afsendt via mail i uge 44.

 

Den ordinær og ekstraordinære ansøgningsrunde om tilskud i kalenderåret 2019 er afholdt.

Alle ansøgere er via mail den 17. oktober 2018 og 28. maj 2019 meddelt bestyrelsen beslutning om ekstra tilskud i 2019.